Vojvodina Portal

Author : admin

Reke

Dunav

admin
Dunav je najznačajnija evropska reka i predstavlja evropski saobraćajni koridor 7. Sastavni je deo transevropskog plovidbenog sistema Rajna – Majna – Dunav, koji svojom dužinom...