Vojvodina Portal
LOVSTVO

„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad

„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad-Petrovaradin gazduje lovištima („Ristovača“; „Kamarište“ – Odžaci kod Bača i „Kaćka šuma“. Ukupna površina lovišta iznosi 3.298,54 ha od čega se pod ogradom nalazi 753 ha (22,82%).

Pročitajte i

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

admin

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“

admin

Lovišta

admin