Vojvodina Portal
LOVSTVO

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ se bavi gazdovanjem šumama sremskog šumskog područja i posluje u sastavu Javnog preduzeća „Vojvodina šume“.
Preduzeće je organizovano u pet radnih jedinica – šumske uprave u Moroviću, Višnjićevu, Klenku i Kupinovu i šumska mehanizacija u Moroviću, koje predstavljaju osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama i direkcije dela preduzeća sa sedištem u Sremskoj Mitrovici, čiju organizacionu strukturu čine službe.

Osnovne delatnosti preduzeća su uzgoj i zaštita šuma, upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima, održavanje i obnova šuma, proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada, lov i ribolov, poljoprivreda i dr.

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“ gazduje lovištima: „Bosutske šume“ – Morović, opština Šid; „Kućine“ – Višnjićevo, opština Šid; „Posavsko lovište Karakuša“ – Klenak, opština Ruma; „Posavsko lovište Kupinik“ Kupinovo, opština Pećinci i „Vranjak“ – Višnjićevo, opština Šid. Ukupna površina lovišta sa kojima gazduje ovo gazdinstvo je 34.308,92 ha, od čega je pod ogradom 5.328,71 ha (15,53%).

Pročitajte i

Šumsko gazdinstvo „Banat“

admin

Šumsko gazdinstvo „Sombor“

admin

„Vojvodinašume – Lovoturs“ Novi Sad

admin