Vojvodina Portal
LOVSTVO

Šumsko gazdinstvo „Sombor“

Lovstvo predstavlja izuzetno značajan segment poslovanja Šumskog gazdinstva „Sombor“, a u skladu sa tradicionalnom povezanošću ljudi ovih krajeva za divljač i lov. Planski, ovom delatnošću se bave više od sto godina. Veliki kompleks ritskih šuma u priobalju Dunava i prostranstvo Subotičko-Horgoške peščare predstavljaju idealne terene za razvoj i opstanak velikog broja vrsta dlakave i pernate divljači. Samo velika ljubav i visok stepen profesionalizma tokom proteklih decenija omogućili su da i danas gazduju divljači izuzetne trofejne vrednosti i tako u potpunosti iskoriste potencijal ovih staništa.

Ukupna površina lovišta iznosi gotovo 25000 ha. Od krupne divljači gaje se i love: jelen (Cervus elaphus), divlja svinja (Sus scrofa), muflon (Ovis musimon), jelen lopatar (Dama dama) i srna (Capreolus capreolus).

Svakako najznačajnija vrsta je jelen čiji je trofej od 248,55 CIC poena iz lovišta „Kozara“ godinama bio svetski prvak.

Populacija broji 2,000 grla. Od sitne divljači lovi se zec (Lepus europaeus), a od pernate divljači fazan (Phasianus colchicus), prepelica (Coturnix coturnix) i divlje patke (Anas sp.). Šumsko gazdinstvo „Sombor“ gazduje u četiri lovišta: „Kozara“, „Apatinski rit“, „Kamarište“ i „Subotičke šume“.

Svako od navedenih lovišta poseduje reprezentativne objekte za smeštaj i ishranu lovaca. Organizuju se pojedinačni lovovi, kao i grupni lovovi na divlje svinje, uz niz pratećih usluga: obezbeđivanje pratioca u lovu, vožnja fijakerom po želji, smeštaj za pse i dr.

Pročitajte i

Lovišta

admin

Šumsko gazdinstvo „Sremska Mitrovica“

admin

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“

admin