Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“

Šumsko gazdinstvo „Novi Sad“ – Novi Sad gazduje lovištima („Podunavsko lovište Plavna“ – Plavna, opština Bač i „Koviljski rit“ – Kovilj, opština Novi Sad) ukupne površine 7.963,18 ha od čega se pod ogradom nalazi 630 ha (7,91%).

Pročitajte i:

Ostavite komentar