Vojvodina Portal
Home Page 2
Đakonije od mesa za predjelo

Šunka

admin
Šunka je jedan od proizvoda od mesa, koji imaju veliku popularnost u svetu. Sa tradicionalnim evropskim korenima, šunka je namirnica, koja se po pravilu proizvodi