Vojvodina Portal
Sakralni objekti i Spomenici

Sinagoga – Subotica

Sinagoga u Subotici (Sinagoga na trgu Jakaba i Komora) jevrejska je sinagoga sagrađena 1902. godine u Subotici (Srbija), u stilu secesije. Predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja.
Sinagoga je izgrađena kao skladna monumentalna građevina po projektu budimpeštanskih arhitekata Marcela Komora (1868—1944) i Deže Jakaba (1864—1932), saradnika arhitekte Edena Lehnera, tvorca mađarske varijante secesije. Kupola nad centralnim delom obogaćena je konstruktivnim inovacijama tako da počiva na gvozdenoj konstrukciji koju nosi osam gvozdenih stubova.

Tri ulazna portala vode u narteks iznad koga je prostor za žene, a četiri stepeništa na galeriju. U rešavanju fasada uočavaju se tri horizontalna pojasa: prvi — pojas ulaznih portala i horizontalne apside oko njih; drugi — u kome su zabat sa glavnim vitražom i u uglovima dva niža tornja; treći — tambur kupole sa dvostrukom kalotom. Korišćena je opeka i bojena Žolnai keramika sa kitnjastim ukrasima koji se zasnivaju na mađarskim narodnim motivima.

Konzervatorsko-restauratorski radovi obavljani su 1980—1993., 2002. i 2017.

Od 2003. u kontinuitetu se izvode obimniji radovi. Posle obnavljanja je svečano otvorena 2018. godine.

Adresa: Dimitrija Tucovića 11, Subotica
Telefon: +381 (0)24 670 970
Web: www.savezscg.org

Pročitajte i

Evangelistička crkva – Kulpin

Vojvodina Team

Grob Branka Radičevića na Stražilovu – Sremski Karlovci

Vojvodina Team

Bela crkvica – Čonoplja

Vojvodina Team