Vojvodina Portal
Sakralni objekti i Spomenici

Mesto bitke iz 1716. godine – Petrovaradin

Mesto bitke kod Petrovaradina 1716. godine, koja se vodila između austrijske i turske vojske, je obeleženo 1902. godine spomenikom i predstavlja znamenito mesto od izuzetnog značaja.
Bitka se desila 5. avgusta 1716. godine, kada su Turci poraženi i prinuđeni na povlačenje, a sam Damad Ali-paša smrtno je ranjen. Austrijska vojska zaplenila je veliku količinu oružja i ratne opreme. Eugen Savojski, čuveni vojskovođa i još veštiji diplomata, poreklom Francuz, istakao se u ratovima protiv Turske, najpre kod Petrovaradina 1716. godine, a zatim prilikom osvajanja Beograda 1717. godine, posle čega je sklopljen Požarevački mir. Značaj Petrovaradinske bitke utoliko je veći što su posle nje Turci, za sva vremena, potisnuti južno od Save i Dunava.
Na vrhu Vezirac između Petrovaradina, Bukovca i Sremskih Karlovaca postavljen je 1902. godine spomenik izrađen od belog krečnjaka, visine 650 cm, posvećen velikoj pobedi Eugena Savojskog. Sa četvrtastog postolja spomenika uzdiže se glavni postament valjkastog oblika, koji se postepeno sužava i na kome stoji krst. Na prvom, valjkastom delu nalazi se uklesani tekst na latinskom jeziku. Na dnu krsta se nalazio polumesec čiji su krajevi sada polomljeni. Postament i krst su ukrašeni različitim ukrasnim profilacijama i floralnom ornamentikom.

Sanacija i restauracija spomenika izvršena je 2006. godine.

Adresa: Petrovaradin

Pročitajte i

Vidikovac tri krsta – Bela Crkva

Vojvodina Team

Bista Radetu Trniću – Mokrin

Vojvodina Team

Grob Branka Radičevića na Stražilovu – Sremski Karlovci

Vojvodina Team