Vojvodina Portal
Biblioteke i Arhivi

Arhiv Vojvodine – Novi Sad

Arhiv Vojvodine osnovan je dekretom Ministarstva unutrašnjih poslova Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca od 5. avgusta 1926. godine kao Državna arhiva u Novom Sadu, sa zadatkom da prikuplja i obrađuje arhivsku građu sa područja tadašnje Vojvodine – Banata, Bačke, Srema i Baranje. U Arhivu se čuva 7.902 metara arhivske građe u 520 fondova i zbirki, nastalih u rasponu od prve polovine 18. veka do 2.000 godine. Arhivska građa nastala do 1918, pisana je na latinskom, nemačkom, mađarskom, slavenosrpskom i srpskom, a ona posle 1918, na srpskom jeziku. Na osnovu Odluke Narodne skupštine Republike Srbije iz 1998. godine, o kategorizaciji arhivske građe, 55 fondova je proglašeno kulturnim dobrom od izuzetnog značaja, a 158 fondova kulturnim dobrom od velikog značaja. Arhiv čuva izuzetne zbirke povelja, mapa i karata, kao i lične fondove.

Adresa: Dunavska 35, Novi Sad
Telefon: +381 (0)21 489 1800, fax: +381 (0)21 522 332
E-mail: info@arhivvojvodine.org.rs
Web: www.arhivvojvodine.org.rs

Pročitajte i

Istorijski arhiv – Kikinda

Vojvodina Team

Biblioteka Jovan Dučić – Sečanj

Vojvodina Team

Istorijski arhiv – Sombor

Vojvodina Team