Vojvodina Portal
Arheološka nalazišta

Šuvakov Salaš – Vrbas

Arheološka istraživanja svedoče o brojnim saznanjima sa ovog područja među kojima posebno mesto zauzima „Šuvakov salaš“ (naselje od X veka do početka XVI veka). Tada su kuće građene tako što su delimično ili potpuno bile ukopane u zemlju, rađene nabojem, dok je površina zemlje odavala slike šiblja, šuma, blata i bara.Pročitajte i

Donja Branjevina – Deronje

Vojvodina Team

Čibska šuma – Čelarevo

Vojvodina Team

Lokalitet Grgurevci

Vojvodina Team