Vojvodina Portal
Arheološka nalazišta

Starčevo grad – Starčevo

Eponimni lokalitet kulture starijeg neolita centralnog Balkana nalazi se na obali Dunava, severozapadno od sela Starčeva, 8 km udaljen od Pančeva. U naselju jama zemunica kružnog i elipsoidnog oblika, prečnika 26 m (dve su imale peći), nađeno je i nekoliko grobova sa pokojnicima u zgrčenom položaju. Glavna odlika starčevačke kulturne grupe je keramike slika na belom, crnom i crvenom bojom, čijim poređenjem sa slikanom keramikom neolitskih kultura Podunavlja, Grčke i Bliskog istoka se rešavaju problemi porekla i pravci kretanja prvih nosilaca neolitskih kultura kod nas.Pročitajte i

Kuva – Begeč

Vojvodina Team

Geloško paleontološki sediment – Grgeteg

Vojvodina Team

Sirmium – Sremska Mitrovica

Vojvodina Team