Vojvodina Portal
Arheološka nalazišta

Gradište – Iđoš

Gradište je arheološki lokalitet koji se nalazi oko 7 km severozapadno od Kikinde, u mestu Iđoš. Datuje se u kraj bronzanog i početak gvozdenog doba, iako kontinuitet naseljavanja traje od neolita sa prekidima do srednjeg veka. Gradište spada u kategoriju spomenika kulture od velikog značaja, upisan u centralni registar 1995. godine. Sistematska arheološka iskopavanja vršena su od 1947. do 1949. godine.Na lokalitetu je otkriveno utvrđenje sa bedemima od nasute zemlje, sa glavnim ulazom na istočnoj strani. Ostaci neolitskog naselja konstatovani su na najvišoj tački nalazišta. U starijem sloju oktiveni su ostaci keramike koja se stvrstava u starčevačku i ranovinčansku kulturu, a u mlađim slojevima vinčansku kulturu. Ostaci utvrđenog naselja kružnog oblika pripadaju kraju bronzanog i početku gvozdenog doba. Ovo naselje obuhvatalo je površinu od oko 5 hektara. Otkriven je i odbrambeni rov. Od pokretnog materijala na lokalitetu je zastupljena keramika koja se datuje u kraj bronzanog i početak gvozdenog doba, i pripada grupi Bosut III

Pročitajte i

Šuvakov Salaš – Vrbas

Vojvodina Team

Matejski Brod – Novi Bečej

Vojvodina Team

Čarnok – Bačko Dobro Polje

Vojvodina Team