Vojvodina Portal
Arheološka nalazišta

Borđoš – Novi Bečej

Arheološka istraživanja na lokalitetu Borđoš otpočela su 2014. godine u organizaciji Muzeja Vojvodine uz učešće Instituta za praistoriju i ranu istoriju Kristijan Albreht Univerziteta u Kilu (Nemačka). Multidisciplinarni tim, osim arheologa, činili su arheobotaničari, arheozoolozi, geomorfolozi, geofizičari, pedolozi i drugi stručnjaci.Iskopavanja su utvrdila postojanje naselja iz kasnoneolitskog perioda na površini od 40 ha. U široj oblasti ovog nalazišta konstatovani su tragovi života od starijeg neolita do srednjeg veka, ali je pažnja istraživača usmerena na naselje u kojem su pre 7.000 godina živeli stanovnici potiske kulture koji su održavali žive kontakte sa stanovnicima naselja vinčanske kulture na jugu. Sveobuhvatnom geomagnetnom prospekcijom ustanovljeno je da je ovo naselje bilo oivičeno sistemom rovova, a spoljni sistem odbrane činio je bedem sa sedam kapija. Arheološkim rekognosciranjima u neposrednoj blizini Borđoša otkrivena su 23 lokaliteta iz različitih perioda. Jedan od njih je i lokalitet Prečka koji pripada starčevačkoj kulturi.

Pročitajte i

Bazilika svetog Dimitrija – Sremska Mitrovica

Vojvodina Team

Hamam – Bač

Vojvodina Team

Lokalitet Grgurevci

Vojvodina Team