Vojvodina Portal

Category : LOVSTVO

LOVSTVO

Lovišta

admin
Lovišta u okviru Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ su ustanovljena i formirana na površini od 109.824,34 ha, što iznosi 5,10% od ukupno formiranih lovišta u Vojvodini (2.152.635,60...